Pliki do pobrania

ROZDZIELACZ POWIETRZNO-SPALINOWY TYPU TWIN

Rozdzielacz powietrzno-spalinowy typu TWIN przewidziany do kotłów kondensacyjnych EcoCondens Integra II Plus oraz EcoCondens Slim umożliwia zastosowanie niezależnego układu odprowadzania spalin. Dzieli się na część dolną - koncentryczną o wymiarach 60/100 mm i górną - do układu niezależnego 2x80 mm.

Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.