PL EN RU

Szkolenia na Autoryzowanego Instalatora Firmowego (AIF):

  • Blokowa budowa i działanie gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.
  • Parametry pracy i warunki techniczne prawidłowego montażu oraz eksploatacji
  • Zasady promocji i trening marketingowy
  • Praktyczny sprawdzian
  • Wydanie Certyfikatu i przywileje z niego wynikające

Uwagi dodatkowe:

  • Czas trwania szkolenia 1 dzień
  • W ramach szkolenia zapewniamy obiad
  • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, m.in.: informator techniczny, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne

 

 

Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Termet S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Podaj kod