"Polityka Jakości"

Jakość produkcji i usług świadczonych przez TERMET S.A. jest określona przez wymagania Klienta oraz uwarunkowania prawne i rynkowe. Wyroby Firmy spełniają wymagania norm międzynarodowych, a swą budową nie odbiegają od konstrukcji wyrobów renomowanych firm europejskich. Wszystkie wyroby są zgodne z wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej. Jakość produkcji TERMET S.A. przewyższa lub przynajmniej jest równa jakości produktów firm konkurencyjnych.

Głównymi celami Firmy są WYSOKA JAKOŚĆ produkcji oraz PEŁNA SATYSFAKCJA I ZADOWOLENIE KLIENTA z poziomu technicznego i cenowego oferowanych wyrobów, SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NOWYCH RYNKÓW ZAGRANICZNYCH.

Polityka ta realizowana jest poprzez spełnienie poniższych celów jakości:

1. Zapewnienie jakości jest podstawowym zadaniem wszystkich jednostek organizacyjnych TERMET S.A. od marketingu, poprzez produkcję, aż do sprzedaży i serwisu wyrobów Firmy.

2. Zapewnienie jakości jest stałym zadaniem dla Kierownictwa TERMET S.A.

3. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe i świadome działanie całej załogi Firmy zapobiegają powstawaniu nieprawidłowości i zapewniają spełnienie wymagań jakościowych w każdej dziedzinie działalności Firmy.

4. Jakość jest świadomie wdrażana przez wszystkich pracowników TERMET S.A.

5. Wysoka jakość procesów wytwarzania wyrobów w Firmie jest ich rekomendacją dla potencjalnych nabywców.

6. Poszukiwanie możliwości doskonalenia jakości to stałe zadanie dla każdego pracownika.

Wizytówką Firmy jest jej zdolność do samodzielnego zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług TERMET S.A.

Polityka Jakości została wydana przez Zarząd Firmy w formie pisemnej i podana do wiadomości całej załogi.