Commercial and Technical (CT) Training
  • Performance parameters of gas heating appliances manufactured by Termet S.A.
  • Terms and conditions of the warranty and the first start-up
  • Promotion and marketing elements
  • Principles of equipment selection and installation
  • Issuance of a training completion Certificate.
Additional remarks:
  • Duration of the training: 3 hours;
  • During the training, the participants receive the training materials, including a technical guide, leaflets, and advertising and information folders.  

 

 

Name *

Company name *

E-mail address *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Termet S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Enter code
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies