Przykładowy montaż przewodów powietrzno-spalinowych z tworzywa sztucznego -
przeznaczone tylko do kotłów kondensacyjnych!