Szkolenia na Autoryzowanego Serwisanta Termet (AST-KK)

 • Budowa i działanie gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.;
 • Elementy elektroniki i sterowania;
 • Diagnostyka i rozpoznawanie stanów awaryjnych;
 • Uruchomienia zerowe gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.;
 • Rozliczenia serwisowe;
 • Praktyczny sprawdzian;
 • Wydanie Certyfikatu i przywileje z niego wynikające;

Uwagi dodatkowe:

 • Szkolenia na Autoryzowanego Serwisanta Firmowego odbywają się w siedzibie firmy Termet S.A. w Świebodzicach;
 • Czas trwania szkolenia: 4 dni;
 • W ramach szkolenia zapewniamy bufet kawowy oraz obiad;
 • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, m.in.: informator techniczny, komplet instrukcji serwisowych, katalogi części zamiennych, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne;
 • koszt szkolenia 300 zł netto:
 • Kandydaci na ASF są rekrutowani w zależności od potrzeb w danym regionie;
Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do udzielenia informacji na zadane pytanie oraz w celach marketingowych przez Termet S.A.
Informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459.
Jednocześnie informujemy że Państwa dane osobowe:
 • nie będą sprzedawane oraz udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom
 • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
 • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi od Termet S.A na zadane w formularzu pytanie.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podaj kod
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies