Termet S.A.

ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

Infolinia

T: +48 74 85 60 801

F: +48 74 85 40 884

E: termet@termet.com.pl

TERMET S.A. z siedzibą w Świebodzicach 58-160, ul. Długa 13, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000041459, NIP 884-16-31-476, REGON 890346982, kapitał zakładowy: 4 998 300,00zł (wpłacony w całości).

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies