Podstawowe warunki do uzyskania statusu Autoryzowanego Serwisu Firmowego Termet S.A. (AST-KK)
 • Doświadczenie zawodowe (praktyka) z zakresu instalacji gazowych i gazowych urządzeń grzewczych;
 • Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych "E" w zakresie:
  • Obsługi, konserwacji i napraw instalacji oraz gazowych urządzeń grzewczych;
  • Instalacji energetycznych do 1 kV;
 • Posiadanie odpowiedniego lokalu wyposażonego w telefon, telefaks, komputer i samochód;
 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej (przedstawienie wpisu do rejestru działalności lub rejestru handlowego i zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON);
 • Posiadanie rachunku bankowego;
 • Złożenie oświadczenia w sprawie płatności VAT;
 • Ukończenie szkolenia organizowanego przez producenta z zakresu instalowania konserwacji oraz naprawy gazowych grzejników wody przepływowej i gazowych kotłów centralnego ogrzewania produkcji Termet S.A.
UWAGA! Wnioski w sprawie zawarcia umowy serwisowej rozpatrywane są indywidualnie w zależności od potrzeb firmy Termet S.A.
 
 
Regulamin i przywileje Autoryzowanego Serwisu Firmowego Termet S.A. (AST-KK)
 • Otrzymanie stosownego certyfikatu gwarantującego klientowi odpowiedni poziom usług w zakresie serwisowania i instalowania oraz konserwacji gazowych urządzeń grzewczych produkowanych przez Termet S.A.
 • Korzystne warunki wynagradzania za świadczone usługi serwisowe.
 • Umieszczenie w ogólnopolskim wykazie Autoryzowanego Serwisu Firmowego Termet S.A. (AST-KK)
 • Dokonywanie płatnych Uruchomień Zerowych wyrobów produkcji Termet S.A.
 • Możliwość zakupu ze specjalnym rabatem urządzeń producenta w całej sieci dystrybucji Termet S.A.
 • Dostęp do informacji technicznej w postaci instrukcji serwisowych, informatorów technicznych, katalogów części zamiennych, itp.
 • Otrzymywanie materiałów reklamowych i marketingowych.
 • Możliwość partycypacji przez Termet S.A. w kosztach imprez o charakterze targowym i promocyjnym.
 • Udział w szkoleniach uzupełniających i seminariach organizowanych przez Termet S.A.
 • Posługiwanie się pieczęcią z logo Termet S.A.
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies