Szkolenia na Autoryzowanego Instalatora Termet (AIT-KK):

  • Blokowa budowa i działanie gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.
  • Parametry pracy i warunki techniczne prawidłowego montażu oraz eksploatacji
  • Zasady promocji i trening marketingowy
  • Wydanie Certyfikatu i przywileje z niego wynikające

Uwagi dodatkowe:

  • Czas trwania szkolenia 1 dzień
  • W ramach szkolenia zapewniamy obiad
  • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, m.in.: informator techniczny, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne

 

 

Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Autoryzacyjne
  Autoryzowany Instalator Termet
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do udzielenia informacji na zadane pytanie oraz w celach marketingowych przez Termet S.A.
Informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459.
Jednocześnie informujemy że Państwa dane osobowe:
  • nie będą sprzedawane oraz udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom
  • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
  • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi od Termet S.A na zadane w formularzu pytanie.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podaj kod
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies