Podstawowe warunki do uzyskania statusu Autoryzowanego Instalatora Termet pomp ciepła (AIT-PC)

 • Doświadczenie zawodowe (praktyka) z zakresu instalacji pomp ciepła
 • Uprawnienia energetyczne 1kV/E
 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru CEIDG, KRS):
  • adres siedziby firmy, oddziałów (zgodny z rejestrem CEIDG, KRS)
  • adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)
  • adres korespondencyjny
  • zakres działalności (zapis PKD)
 • Posiadanie rachunku bankowego (rejestr kont kontrahentów, biała lista)
 • Złożenie oświadczenia w sprawie płatności VAT
 • W przypadku uczestnictwa w szkoleniu autoryzacyjnym pracownika firmy ubiegającej się o status AIT-PC wymagane jest pełnomocnictwo

Regulamin i przywileje Autoryzowanego Instalatora Termet (AIT-PC)

 

 • Otrzymanie stosownego certyfikatu gwarantującego Klientowi odpowiedni poziom usług w zakresie doboru oraz instalacji pomp ciepła Termet S.A.
 • Umieszczenie w ogólnopolskim wykazie Autoryzowanych Instalatorów Termet (AIT-PC).
 • Możliwość partycypacji przez Termet S.A. w kosztach imprez o charakterze targowym i promocyjnym.
 • Dostęp do informacji technicznej w postaci instrukcji serwisowych, informatorów technicznych, katalogów części zamiennych,itp.
 • Możliwość zakupu ze specjalnym rabatem urządzeń producenta w całej sieci dystrybucyjnej Termet S.A.
 • Otrzymywanie materiałów reklamowych i marketingowych.
 • Udział w szkoleniach uzupełniających i seminariach organizowanych przez Termet S.A.
 • Posługiwanie się pieczęcią z logo Termet S.A.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o Umowę w wzakresie dokonywania montażu oraz Pierwszych Uruchomień pomp ciepła, powyższe dokumenty należy przesłać przed odbyciem szkolenia na adres poczty elektronicznej serwis.pompy@termet.com.pl lub posiadać je w trakcie szkolenia.

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies