Instrukcja przeprowadzania prawidłowego odpowietrzania instalacji.

  1. Odpowietrzenie samego kotła jest czynnością niewystarczającą do pozbycia się powietrza z instalacji CO oraz z wężownicy zasobnika CWU.
  2. W przypadku CO pozbycie się powietrza należy przeprowadzać wielokrotnie odpowietrzając poszczególne kaloryfery; dla ogrzewania podłogowego należy obowiązkowo wspomagać odpowietrzanie instalacji przez odpowietrzniki zabudowane na instalacji  oraz w skrzynkach rozdzielaczy. Tego typu odpowietrzanie należy przeprowadzić wielokrotnie aż do całkowitego pozbycia się powietrza.
  3. Uruchomienie kotła do grzania CO należy obowiązkowo przeprowadzić dla minimalnego obciążenia kotła (tryb serwisowy minimum) lub przez zmniejszenie mocy w parametrze sterownika dotyczącym CO
  4. Dla pozbycia się powietrza z wężownicy zasobnika CWU należy obowiązkowo zakręcić gaz ; przestawić kocioł na grzanie CWU ; taką czynność powtórzyć wielokrotnie
  5. Uruchomienie kotła do grzania CWU należy obowiązkowo przeprowadzić dla minimalnego obciążenia kotła  przez zmniejszenie mocy w parametrze sterownika dotyczącym CWU
  6. W trakcie wykonywania czynności opisanych jak wyżej należy dodatkowo odpowietrzać wymiennik kotła wg opisów zawartych w instrukcji
  7. W trakcie całego okresu użytkowania kotła należy obowiązkowo pozostawić odkręcony korek na odpowietrzniku zabudowanym w pompie wodnej kotła
  8. Tylko prawidłowo przeprowadzone odpowietrzanie instalacji CO, wężownicy zasobnika CWU oraz wymiennika kotła gwarantuje długą niezawodną pracę kotła.
  9. Po upewnieniu się o całkowitym pozbyciu się powietrza z układów można przestawić parametry mocy CO i CWU  na wartości dostosowane dla potrzeb klienta.
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies