Regulamin KONKURSU

 1. Czas trwania Konkursu - od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
 2. Adresatem Konkursu są INSTALATORZY promujący i montujący gazowe kotły kondensacyjne c.o. oraz pompy ciepła firmy Termet S.A. posiadający status Autoryzowanego Instalatora Termet (AlT) lub Autoryzowanego Serwisu Termet (AST).
 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest wybór i zamontowanie klientowi ostatecznemu jednego z gazowych kondensacyjnych kotłów c.o.: ECOCONDENS GOLD PLUS, SILVER PRO, ECOCONDENS SLIM, INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT, ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS lub ECOCONDENS NEX, pompy ciepła TERMET HEAT, modułu hydraulicznego T-BOX marki Termet S.A.
 4. Konkurs nie obejmuje urządzeń, które zostały sprzedane przez Termet S.A. na specjalnych warunkach rabatowych na tzw. inwestycje zbiorowe.
 5. TALON PREMIOWY będący nagrodą w Konkursie, o wartości zgodnej z gratyfikacją pieniężna podaną na stronie internetowej www.termet.com.pl w zasadach konkursu, wypłacany będzie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 • realizacji pkt. 3 niniejszego Regulaminu,
 • posiadania konta w „Systemie Talon" wraz z nadanymi przez Termet S.A. uprawnieniami,
 • rejestracji TALONU PREMIOWEGO w „Systemie Talon" Termet S.A.
 • udzielenia odpowiedzi na PYTANIE KONKURSOWE W „Systemie Talon".
 1. TALON PREMIOWY w zakresie kotłów kondensacyjnych oraz modułów hydraulicznych znajduje się w na tabliczce znamionowej urządzenia.
 2. TALON PREMIOWY ma fabrycznie wypełnione następujące informacje: numer, wartość i datę ważności talonu; nazwę i numer fabryczny urządzenia oraz kod QR (zakodowany nr talonu oraz nr fabryczny urządzenia). Tylko taki TALON jest ważny.
 3. TALON PREMIOWY w zakresie pomp ciepła generuje się w "Systemie Talon" po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na urządzeniu.
 4. Termet S.A. zastrzega sobie możliwość dokonania odstępstw od postanowień zawartych w punktach 5 i 7 w przypadku szczególnych okoliczności faktycznych i prawnych.
 5. Jeżeli odbiorca premii jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas premia ta stanowi u tej osoby przychód podlegający rozliczeniu rocznemu.
 6. Premia pieniężna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach podatkowych.
 7. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie wyklucza prawo do korzystania z premii pieniężnych wynikających z udziału w innych akcjach promocyjnych dot. tego samego wyrobu.

 

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies