Regulamin KONKURSU

 1. Czas trwania Konkursu - od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
 2. Adresatem Konkursu są INSTALATORZY promujący i montujący gazowe kotły kondensacyjne c.o. oraz pompy ciepła firmy Termet S.A. posiadający status Autoryzowanego Instalatora Termet (AlT) lub Autoryzowanego Serwisu Termet (AST).
 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest wybór i zamontowanie klientowi ostatecznemu jednego z gazowych kondensacyjnych kotłów c.o.: ECOCONDENS GOLD PLUS, SILVER PRO, ECOCONDENS SLIM, INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT, ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS lub ECOCONDENS NEX, pompy ciepła TERMET HEAT marki Termet S.A.
 4. Konkurs nie obejmuje gazowych kotłów kondensacyjnych c.o., które zostały sprzedane przez Termet S.A. na specjalnych warunkach rabatowych na tzw. inwestycje zbiorowe.
 5. TALON PREMIOWY będący nagrodą w Konkursie, o wartości zgodnej z gratyfikacją pieniężna podaną na stronie internetowej www.termet.com.pl w zasadach konkursu, wypłacany będzie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 • realizacji pkt. 3 niniejszego Regulaminu,
 • posiadania konta w „Systemie Talon" wraz z nadanymi przez Termet S.A. uprawnieniami,
 • rejestracji TALONU PREMIOWEGO w „Systemie Talon" Termet S.A.
 • udzielenia odpowiedzi na PYTANIE KONKURSOWE W „Systemie Talon".
 1. TALON PREMIOWY w zakresie kotłów kondensacyjnych znajduje się w Książce Gwarancyjnej wyrobu.
 2. TALON PREMIOWY ma fabrycznie wypełnione następujące informacje: numer, wartość i datę ważności talonu; nazwę i numer fabryczny urządzenia oraz kod QR (zakodowany nr talonu oraz nr fabryczny urządzenia). Tylko taki TALON jest ważny.
 3. TALON PREMIOWY w zakresie pomp ciepła generuje się w "Systemie Talon" po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na urządzeniu.
 4. Termet S.A. zastrzega sobie możliwość dokonania odstępstw od postanowień zawartych w punktach 5 i 7 w przypadku szczególnych okoliczności faktycznych i prawnych.
 5. Jeżeli odbiorca premii jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas premia ta stanowi u tej osoby przychód podlegający rozliczeniu rocznemu.
 6. Premia pieniężna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach podatkowych.
 7. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie wyklucza prawo do korzystania z premii pieniężnych wynikających z udziału w innych akcjach promocyjnych dot. tego samego wyrobu.

 

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies