Regulamin Akcji promocyjnej KOD NA START:    
  1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach.
  2. Czas trwania akcji promocyjnej - od 20.08.2023 r. do 30.11.2023 r.
  3. Adresatem akcji promocyjnej są INSTALATORZY przystępujący do autoryzacji firmy Termet S.A. w zakresie montażu pomp ciepła  TERMET HEAT.
  4. Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej KOD NA START jest nabycie uprawnień autoryzacyjnych Termet S.A. w zakresie montażu pomp ciepła TERMET HEAT, zarejestrowanie się w „Systemie Talon” i zamontowanie pierwszej pompy ciepła.
  5. INSTALATOR na zakończenie szkolenia autoryzacyjnego otrzymuje KOD NA START o wartości 800 zł netto, do realizacji za montaż pierwszej pompy ciepła TERMET HEAT.
  6. KOD NA START aktywowany jest dopiero, po rejestracji w „Systemie Talon” kodu premiowego znajdującego się na pompie ciepła i wypełnieniu wymaganych informacji tj. miejsce i data montażu.
  7. Zeskanowany do „Systemu Talon” KOD NA START odblokowuje upoważniony przedstawiciel firmy Termet S.A. po realizacji przez INSTALATORA pkt. 6
  8. Wartość KODU NA START 800 zł należy rozliczyć w Systemie Talon, zgodnie z zasadami zawartymi w „Akcji Talonowej”.
  9. Premia pieniężna jaką stanowi wartość kodu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach podatkowych.
  10. Jeżeli odbiorcą premii jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas premia ta stanowi u tej osoby przychód podlegający rozliczeniu rocznemu.
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies