Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

  1. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.
  2. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.
Adresy punktów zbiórki znajdują się na stronie:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php (filtrując po Z - Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania).
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu.
  2. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być przekazany w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  3. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być przekazany w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczany.
Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies