Podstawowe warunki do uzyskania statusu Autoryzowanego Instalatora Termet - Kotły Kondensacyjne (AIT-KK).

 • Doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji gazowych potwierdzone praktyką zawodową w tej branży.
 • Aktualne uprawnienia eksploatacyjne "E" w zakresie eksploatacji gazowych urządzeń i instalacji energetycznych.
 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej (przedstawienie wpisu do rejestru działalności lub rejestru handlowego i zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON)
 • Podstawowe wiadomości z zakresu projektowania instalacji grzewczych, zasad doboru kotła oraz aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego.
 • Ukończenie szkolenia organizowanego przez producenta z zakresu gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.
 • Bliższych informacji dotyczących nawiązania współpracy w zakresie uzyskania statusu Autoryzowanego Instalatora Firmowego Termet S.A. można uzyskać pod nr tel./fax: 74 854-70-50, lub pod nr tel. 74 854 04 46.

Regulamin i przywileje Autoryzowanego Instalatora Termet (AIT-KK)

 • Otrzymanie stosownego certyfikatu gwarantującego Klientowi odpowiedni poziom usług w zakresie doboru oraz instalacji gazowych urządzeń grzewczych produkowanych przez Termet S.A.
 • Umieszczenie w ogólnopolskim wykazie Autoryzowanych Instalatorów Termet (AIT-KK).
 • Możliwość partycypacji przez Termet S.A. w kosztach imprez o charakterze targowym i promocyjnym.
 • Dostęp do informacji technicznej w postaci instrukcji serwisowych, informatorów technicznych, katalogów części zamiennych,itp.
 • Możliwość zakupu ze specjalnym rabatem urządzeń producenta w całej sieci dystrybucyjnej Termet S.A.
 • Otrzymywanie materiałów reklamowych i marketingowych.
 • Udział w szkoleniach uzupełniających i seminariach organizowanych przez Termet S.A.
 • Posługiwanie się pieczęcią z logo Termet S.A.

Karta identyfikacyjna Autoryzowanego Instalatora Firmy

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies