Opracowanie niskoemisyjnych podgrzewaczy wody użytkowej wykorzystujących paliwa gazowe - projekt realizowany z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. 

 

  Głównym celem realizacji projektu jest przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych z zakresu optymalizacji gazowych podgrzewaczy wody. Opracowane w ramach projektu innowacje umożliwią wdrożenie założeń rozporządzenia unijnego nr 814/213 dotyczącego znaczącej redukcji emisyjności przez gazowe podgrzewacze wody.

  Do podstawowych działań w ramach projektu należy opracowanie ekologicznych, niskoemisyjnych podgrzewaczy wody użytkowej wykorzystujących paliwa gazowe, w tym opracowanie nowej konstrukcji wymiennika woda/spaliny oraz nowej konstrukcji palnika głównego, co zapewni emisję tlenków azotu (NOx) na poziomie poniżej 56 mg/kWh (dotychczasowy poziom emisji urządzeń dostępnych na rynku to 100-150 mg/kWh). Oprócz redukcji emisji tlenków azotu, zakłada się zmniejszenie materiałochłonności oraz zwiększenie sprawności zoptymalizowanych podgrzewaczy wody.

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies