Szkolenia na Autoryzowanego Serwisanta Firmowego (ASF)

 • Budowa i działanie gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.;
 • Elementy elektroniki i sterowania;
 • Diagnostyka i rozpoznawanie stanów awaryjnych;
 • Uruchomienia zerowe gazowych urządzeń grzewczych Termet S.A.;
 • Rozliczenia serwisowe;
 • Praktyczny sprawdzian;
 • Wydanie Certyfikatu i przywileje z niego wynikające;

Uwagi dodatkowe:

 • Szkolenia na Autoryzowanego Serwisanta Firmowego odbywają się w siedzibie firmy Termet S.A. w Świebodzicach;
 • Czas trwania szkolenia: 4 dni;
 • W ramach szkolenia zapewniamy obiad;
 • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, m.in.: informator techniczny, komplet instrukcji serwisowych, katalogi części zamiennych, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne;
 • Kandydaci na ASF są rekrutowani w zależności od potrzeb w danym regionie;
 
Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach:
 •  30.08 - 02.09.2021 – 4 dni ASF podstawowe
 •  13.09 - 16.09.2021 – 4 dni ASF podstawowe

 

Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do udzielenia informacji na zadane pytanie oraz w celach marketingowych przez Termet S.A.
Informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459.
Jednocześnie informujemy że Państwa dane osobowe:
 • nie będą sprzedawane oraz udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom
 • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
 • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi od Termet S.A na zadane w formularzu pytanie.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podaj kod