PL EN RU

Szkolenie Handlowo-Techniczne (HT)

  • Parametry użytkowe gazowych urządzeń grzewczych produkcji Termet S.A.
  • Warunki gwarancji i pierwszego uruchomienia
  • Elementy promocji i marketingu
  • Zasady doboru i montażu urządzeń
  • Wydanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Uwagi dodatkowe:

  • Czas trwania szkolenia 3 godziny
  • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: informator techniczny, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne

 

Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Termet S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Podaj kod