Szkolenie Handlowo-Techniczne (HT)

  • Parametry użytkowe gazowych urządzeń grzewczych produkcji Termet S.A.
  • Warunki gwarancji i pierwszego uruchomienia
  • Elementy promocji i marketingu
  • Zasady doboru i montażu urządzeń
  • Wydanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Uwagi dodatkowe:

  • Czas trwania szkolenia 3 godziny
  • Podczas trwania szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: informator techniczny, ulotki i foldery reklamowo - informacyjne

 

Imię i nazwisko *

Nazwa firmy *

Adres e-mail *

Miejscowość *

Nr telefonu *

Szkolenia Handlowo-Techniczne dla: *
  Instalatorów
  Projektantów
  Handlowców
Szkolenia Autoryzacyjne *
  Autoryzowany Serwis Firmowy
  Autoryzowany Instalator Firmowy
Rodzaj Działalności Gospodarczej/stanowisko
  wykonawstwo instalacji sanitarnych i gazowych
  serwis urządzeń gazowych
  projektowanie instalacji
  sprzedaż urządzeń
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności *
  tak
  nie
Posiadane uprawnienia
  gazowe
  elektryczne
Inne uprawnienia

Wybór ośrodka szkoleniowego *

Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do udzielenia informacji na zadane pytanie oraz w celach marketingowych przez Termet S.A.
Informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Długiej 13, KRS 0000041459.
Jednocześnie informujemy że Państwa dane osobowe:
  • nie będą sprzedawane oraz udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom
  • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
  • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi od Termet S.A na zadane w formularzu pytanie.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podaj kod