GWARANCJA na kotły kondensacyjne – nawet do 7 lat
13.03.2019

Firma TERMET S.A. oferuje wydłużony okres gwarancji na gazowe kotły kondensacyjne będące w ofercie handlowej – nawet do 7 lat! (zgodnie z warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej)

Wystarczy corocznie nabywać zarówno KUPON WYDŁUŻONEJ GWARANCJI o wartości 175,89 zł brutto* u Autoryzowanego Serwisanta Firmowego oraz dokonywać PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH w wymaganych terminach (tj. w czasie ostatnich 4 miesięcy roku liczonego od daty sprzedaży – począwszy od drugiego roku eksploatacji). Koszt PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO wynosi 307,50 zł brutto*.
Zakup KUPONU WYDŁUŻONEJ GWARANCJI należy każdorazowo łączyć z przeprowadzeniem corocznego odpłatnego Przeglądu Technicznego.
Dodatkowo podczas PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO między 56 a 60 miesiącem od daty sprzedaży należy wykupić PAKIET GWARANCYJNY o wartości 696,63 zł brutto**, który winien być zamontowany w czasie trwania Przeglądu.
 
Reasumując, TERMET S.A. standardowo udziela gwarancji prawidłowego działania kotła kondensacyjnego:
 • na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, w przypadku zamontowania urządzenia przez Autoryzowanego Serwisanta Firmowego (ASF), Autoryzowanego Instalatora Firmowego (AIF) lub osoby posiadającej uprawnienia gazowe oraz dokonania Uruchomienia Zerowego przez ASF.
Aby jednak przedłużyć gwarancję do 5 lub 7 lat konieczne będzie zamontowanie urządzenia wyłącznie przez ASF lub AIF Producenta oraz spełnić pozostałe wymogi związane z zakupem Kuponów Wydłużonej Gwarancji, dokonywaniem odpłatnych Przeglądów Technicznych i wykupieniem Pakietu Gwarancyjnego.
 
 
Co uzyskujemy wydłużając gwarancję?
 
 • okres gwarancji nawet do 7 lat
 • regularną kontrolę kotła (wymagane coroczne przeglądy)
 • fachową opiekę Autoryzowanego Serwisanta Firmowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa, pewności i komfortu użytkowania wyrobu
 • bezpłatne usuwanie ewentualnych usterek
 • zapewnienie ekonomiki użytkowania
 • wydłużenie żywotności pracy kotła kondensacyjnego minimalne formalności – całość spraw może zrealizować Autoryzowany Serwisant Firmowy dokonujący PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO, a wcześniej Uruchomienia Zerowego
 • satysfakcję z użytkowania urządzenia
 
 
Jakie są kolejne kroki dla uzyskania gwarancji wydłużonej?
 
TERMET S.A. udziela wydłużonej gwarancji:

     - na okres do 5 lat (do 60 miesięcy) od daty sprzedaży, przy spełnieniu następujących warunków:

 •    zamontowania kotła przez ASF lub AIF
 •    rokrocznego zakupywania przez Użytkownika u ASF lub u Producenta KUPONU WYDŁUŻONEJ GWARANCJI o wartości 175,89 zł brutto*
 •    corocznego dokonywania odpłatnych PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH przez ASF
     (tj. w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku liczonego od daty sprzedaży, począwszy od drugiego roku eksploatacji).
 
      - na okres do 7 lat (do 84 miesięcy) od daty sprzedaży, przy spełnieniu następujących warunków:
 • realizacji zapisów będących podstawą wydłużenia okresu gwarancji do 5 lat
 • rokrocznego zakupu przez Użytkownika u ASF lub u Producenta KUPONU WYDŁUŻONEJ GWARANCJI o wartości 175,89 zł brutto*
 • corocznego dokonywania odpłatnych PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH przez ASF
 • zakupu PAKIETU GWARANCYJNEGO o wartości 696,63 zł brutto** i zamontowania go przez ASF podczas kolejnego PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO będącego podstawą wydłużenia okresu gwarancji do 6 lat (tj. między 56 a 60 miesiącem od daty sprzedaży).
 
 
Jak uzyskać szczegółowe informacje na temat wydłużonej gwarancji?
 
O szczegóły prosimy zapytać Autoryzowany Serwis Firmowy firmy TERMET S.A. lub też skontaktować się z Działem Serwisu i Szkoleń naszego przedsiębiorstwa: nr tel. 74 85 40 446, 74 85 47 050.
 
Lista Autoryzowanych Serwisantów Firmowych znajduje się pod poniższym linkiem:
 
* wartość opłaty może ulec zmianie
** wartość oraz elementy składowe Pakietu Gwarancyjnego mogą ulec zmianie

« powrót