Program dotacji "Czyste powietrze"

___________________________________________________________________________________________________________________

Program „Czyste Powietrze” od stycznia w nowej odsłonie.                                       
Wysokoefektywne i oszczędne kotły kondensacyjne przeznaczone do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, spełniają wymagania programu "Czyste Powietrze".
 
 
Już od 3 stycznia 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. podniesienia wysokości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania:
 • w części pierwszej programu dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł,
 • w części drugiej programu dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • w części trzeciej programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 1. podniesienia dofinansowania o jakie można się ubiegać poprzez:
 • podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych
 • podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć
 1. konieczności wykonania audytu energetycznego przy przedsięwzięciu obejmującym termomodernizację
Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:
 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • minimum 40%
Nowością jest również dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł.
 
Od stycznia możliwe będzie również złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła będą mogli ubiegać się o wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Działania te mają na celu promowanie termomodernizacji jako sposobu na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych.
Warto podkreślić że program „Czyste Powietrze” zostanie również uproszczony pod względem obsługi i rozliczeń, co przyspieszy realizację proekologicznych działań.

Aby ułatwić użytkownikom wybór urządzenia oraz złożenie wniosku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalną listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Miło nam poinformować, że na liście znalazły się również kotły kondensacyjne i pompy ciepła marki Termet

Kotły kondensacyjne
jednofunkcyjne dwufunkcyjne
EcoCondens Gold Plus EcoCondens Gold Plus
EcoCondens Silver EcoCondens Silver
Silver Pro Silver Pro
EcoCondens Nex EcoCondens Nex
EcoCondens Slim EcoCondens Slim
EcoCondens Crystal II Plus EcoCondens Crystal II Plus
  EcoCondens Integra II Plus
  Integra Comfort
  EcoCondens Solid Plus
  Solid Comfort
 
Pomp ciepła
Termet HEAT GOLD
Termet HEAT PLATINUM 
Termet AIR PREMIUM

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów urządzenia te idealnie wpisują się w założenia programu Czyste Powietrze.

Lista Zielonych Urządzeń Materiałów dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://lista-zum.ios.edu.pl/

więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Program dotacji "Moje ciepło"

___________________________________________________________________________________________________________________

„Moje ciepło” to program, którego celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu współfinansowane są inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Współfinansowaniu inwestycji podlega m.in. zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła Termet Heat Gold i Platinum idealnie sprawdzają się w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego spełniają zatem wymagania programu „Moje ciepło”.


Pompy ciepła
Termet HEAT GOLD
Termet HEAT PLATINUM 
Termet AIR PREMIUM

Program dotacji kierowany jest do osób fizycznych będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

1. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

2. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.
 
Wysokość dotacji:
 
Typ dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osob fizycznych posadające kartę dużej rodziny nie więcej niż [zł]
powietrze-woda

do 30%

do 45% 7000

więcej informacji: https://www.mojecieplo.gov.pl

 

Program dotacji "Ciepłe mieszkanie"

___________________________________________________________________________________________________________________

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Tym razem program skierowany jest do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program „Ciepłe mieszkanie” wspiera montaż ekologicznych urządzeń grzewczych jakimi są m.in. kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła.

Dotacja przyznawana jest gminie przez WFOŚIGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest gmina, następnie:

 • gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych
 • po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do programu, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi

Warto podkreślić że beneficjentem programu jest gmina, natomiast beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna spełniająca warunki określone w regulaminie programu.

Poziomy dofinansowania:

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

W wymagania programu idealnie wpisują się produkty Termet tj. kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła powietrze-woda z serii Termet Heat.


Kotły kondensacyjne
jednofunkcyjne dwufunkcyjne
EcoCondens Gold Plus EcoCondens Gold Plus
EcoCondens Silver EcoCondens Silver
Silver Pro Silver Pro
EcoCondens Nex EcoCondens Nex
EcoCondens Slim EcoCondens Slim
EcoCondens Crystal II Plus EcoCondens Crystal II Plus
  EcoCondens Integra II Plus
  Integra Comfort
  EcoCondens Solid Plus
  Solid Comfort
 
Pomp ciepła
Termet HEAT GOLD
Termet HEAT PLATINUM 
Termet AIR PREMIUM


więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Program dotacji "Mój prąd 5.0"

___________________________________________________________________________________________________________________

Program Mój Prąd dotychczas był przeznaczony dla osób, które chciały zainwestować w fotowoltaikę. Nowa odsłona edycji to nowe możliwości – dofinansowania można uzyskać również na pompy ciepła. Co warto wiedzieć o zasadach programu?

Nowa edycja programu Mój Prąd oznacza dobre wiadomości dla osób, które chcą zainwestować w pompy ciepła. Jak będzie wyglądało składanie wniosków? Na jakie kwoty dofinansowań można liczyć? Dlaczego zmieniono zasady programu? 

Nowa edycja, nowe zasady 

Do tej pory, dla osób, które zamierzały zakupić pompy ciepła, kierowany był głównie program Czyste Powietrze.  Głównie jednak, jego adresatami byli właściciele nowych budynków oraz osoby, które planowały całościową termomodernizację. Mój Prąd pozwala na zainwestowanie w dodatkowe źródła ciepła – nie tylko jedyne źródła energii.

– W Czystym Powietrzu trzeba wymienić kocioł na paliwo stałe, aby móc skorzystać z dodatkowych komponentów. Nie jest możliwe pozostawienie sobie kotła gazowego jako ogrzewania szczytowego i otrzymania dotacji do pompy ciepła. Dlatego też, aby zaopiekować się potrzebami i oczekiwaniami osób, które nie mogą skorzystać z „Czystego powietrza” dokładamy pompy ciepła do „Mojego prądu” – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski.

Kwoty dotacji: pompy ciepła 

W zależności od rodzaju urządzenia, w które chcemy zainwestować. Oto maksymalne kwoty dofinansowań przy poszczególnych typach pomp:

 • pompa powietrze-powietrze: do 4 400 zł
 • pompa powietrze – woda bez podwyższonej efektywności: do 12 600 zł
 • pompa powietrze – woda o podwyższonej efektywności: do 19 400 zł.

Jak złożyć wniosek?

Nowa edycja programu rozpocznie się już niebawem: wnioski będzie można składać od 22 kwietnia. Prawdopodobnie wówczas, na stronie programu pojawią się szczegóły dotyczące formalności. Zmiany w zasadach mają dotyczyć tylko rodzaju urządzeń, które są objęte dofinansowaniem. O dotacje mogą ubiegać się więc osoby prywatne, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii elektrycznej i cieplnej. Co istotne – w piątej edycji programu, budżet może zostać zwiększony w zależności od napływających zgłoszeń. 

Link do strony programu:  https://mojprad.gov.pl/

Cennik PDF
Cennik Excel
Katalog do systemów kaskadowych
Zamknij okno
Informacje o plikach cookies