Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła.

Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Program czyste powietrze jest podzielony na trzy poziomy dotacji:

  1. Podstawowy poziom dotacji do 30 tys. zł, dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.
  1. Podwyższony poziom dotacji do 37 tys. zł, licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  1. Najwyższy poziom dotacji do 69 tys. zł, przy 90% kosztów kwalifikowanych, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Wsparcie przysługuje także osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Aby ułatwić użytkownikom wybór urządzenia oraz złożenie wniosku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalną listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Miło nam poinformować, że na liście znalazły się również kotły kondensacyjne i pompy ciepła marki Termet:


Kotły kondensacyjne
jednofunkcyjne dwufunkcyjne
EcoCondens Gold Plus EcoCondens Gold Plus
EcoCondens Silver EcoCondens Silver
EcoCondens Nex EcoCondens Nex
EcoCondens Slim EcoCondens Slim
EcoCondens Crystal II Plus EcoCondens Crystal II Plus
  EcoCondens Integra II Plus
  EcoCondens Solid Plus
Pompa ciepła
Termet AIR PREMIUM
 

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów urządzenia te idealnie wpisują się w założenia programu Czyste Powietrze.

Lista Zielonych Urządzeń Materiałów dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://lista-zum.ios.edu.pl

 

Cennik PDF
Cennik Excel
Zamknij okno