PL EN RU
Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest firma Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Długa 13.
1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.termet.com.pl oraz portalu Facebook. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres market@termet.com.pl w tytule wpisując Konkurs.
1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 22.09.2017 roku do 22.03.2018 roku.
Okres dokonywania zgłoszeń podzielony jest na etapy, podczas których wyłaniany jest laureat:
1. Etap I 22.09.2017-22.10.2017 – Laureat Miesiąca
2. Etap II 22.10.2017-22.11.2017 – Laureat Miesiąca
3. Etap III 22.11.2017-22.12.2017 – Laureat Miesiąca
4. Etap IV 22.12.2017-22.01.2018 – Laureat Miesiąca
5. Etap V 22.01.2018-22.02.2018 – Laureat Miesiąca
6. Etap VI 22.02.2018-22.03.2018 – Laureat Miesiąca
1.4. Wyniki konkursu będą co miesiąc ogłaszane na stronie internetowej www.termet.com.pl oraz na portalu Facebook (do pięciu dni po zakończeniu etapu).
1.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie wskazanej w odpowiedzi na pytanie konkursowe nazwy urządzenia na: stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz innych materiałach Organizatora.

2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone wraz z ankietą na stronie internetowej www.termet.com.pl

3. Cel konkursu
3.1. Celem konkursu jest promocja marki Termet.

4. Zasady uczestnictwa
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w TERMET S.A. oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.
4.2. Co miesiąc powołana komisja konkursowa wyłoni Laureata Miesiąca.
4.2. Laureatem Miesiąca zostanie osoba, która w pytaniu konkursowym prześle najciekawszą nazwę dla kotła kondensacyjnego.
4.3. Przesłana nazwa urządzenia nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.

5. Nagrody
5.1. Co miesiąc komisja wybierze Laureata Miesiąca i przyzna jedną z wymienionych nagród:
polar, softshell, torba narzędziowa, torba podróżna, zestaw: termos+2 kubki, torba na laptopa.
5.2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
5.3. Nagroda dla Laureata Miesiąca zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
6.2. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.