Menu

Dodatki do ogrzewania 2023

31 marca 2023

Ten wpis dedykujemy wszystkim, którzy planują wymianę źródła ciepła i jednocześnie chcą odciążyć domowy budżet. Podsumowujemy najważniejsze informacje związane z dodatkami do ogrzewania oraz podpowiadamy, co zrobić i jakie wynagania spełnić, aby je otrzymać.

dodatki_na_ogrzewanie
Moje Ciepło

Dodatek obejmuje już zakupione pompy ciepła i jest wypłacany w formie zwrotu części kosztów (zakupu, montażu czy dostawy urządzenia. Dom, w którym zainstalowano urządzenie zgłoszone do refundacji, ma spełnić następujący warunek: wskaźnik nieodnawialnej energii zużytej w skali roku na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie, a także produkcję c. w. u. nie może przekraczać 55 kWh (m2  ∙ rok).

Kto jest uprawniony do programu Moje Ciepło?

Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Nowy budynek  w rozumieniu programu to taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. Wniosek może złożyć osoba wskazana w zgłoszeniu budowy bądź pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wysokość dotacji

W zależności od rodzaju pompy oraz od tego, czy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny, można uzyskać dotację do 30% bądź 45% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji nie przekracza 21 tysięcy na jedno urządzenie.

Wnioski

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym – od 29.04.2022 do 31.12.2026 – bądź do wyczerpania środków. Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą GWD.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma za zadanie wspierać w wymianie urządzeń niespełniających norm na przyjazne środowisku źródła ciepła. Obejmuje również wsparcie w działaniach takich jak kompleksowa termomodernizacja budynków. Warto wiedzieć, że osoby, które skorzystały z dofinansowania na wymianę “kopciucha”, mogą także wnioskować o dotację na termomodernizację. Programem są objęte kotły gazowe oraz pompy ciepła (również produkty Termet).

Kto jest uprawniony do programu Czyste Powietrze?

Najwyższe dofinansowanie mogą uzyskać osoby, które zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Wielkość dodatku zależna jest od dochodu ubiegającego się o dotację. Najwyższe poziomy dofinansowania wzrosną niemal dwukrotnie – wynosząc odpowiednio:

  •  66 tysięcy złotych (podstawowy poziom)
  • 99 tysięcy złotych (podwyższony poziom)
  • 135 tysięcy złotych (najwyższy poziom).

Według informacji udostępnionych na stronie programu: “Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł”. 

A jak wyglądają progi dochodowe kwalifikujące do dopłat?

W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania próg wynosi 135 tys. złotych. Jeśli chodzi o podwyższony poziom dotacji – próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych to 1894 zł, a dla gospodarstw jednoosobowych – 1526 zł. Natomiast najwyższy poziom dopłat można uzyskać przy dochodzie do 1090 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) oraz 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe). 

Audyt energetyczny

Istotnym elementem nowej edycji programu będzie wykonanie audytu energetycznego budynku i zastosowanie się do jego wskazań. Program oferuje zwrot kosztów audytu w wysokości 1200 zł. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dopłaty można składać online przy pomocy profilu zaufanego, a także w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź w urzędzie gminy, z którą WFOŚ podpisał porozumienie. Wniosek można także przesłać przy pomocy poczty czy kuriera.

Ciepłe Mieszkanie

Program ten jest adresowany do gmin, które następnie organizują nabór dla osób fizycznych na swoim terenie. Adresatami programu są właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, których roczny dochód nie przekracza kwoty 120 000 zł. Celem ma być wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na efektywne urządzenia grzewcze.

Jakie są przewidywane kwoty?

Całkowity budżet programu wynosi 1400 mln złotych. Według oficjalnej strony programu, “w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania”. W pozostałych gminach dotacja wyniesie do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, dla podwyższonego poziomu dofinansowania – 25 000 i 37 500 przy najwyższym poziomie dofinansowania. 

Co obejmuje dotacja? 

Środki z dotacji mogą być przeznaczone zarówno na podłączenie do wydajnego, niskoemisyjnego źródła ciepła, jak i na zakup nowego urządzenia grzewczego wraz z montażem. Dofinansowaniem są objęte gazowe kotły kondensacyjne, kotły na pelet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze). Co więcej, dotacja obejmuje również koszty związane z wymianą drzwi i okien, instalacją c. w. u.  i  c. o., wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy koszt dokumentacji projektowej. 

Wnioski 

Terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych określają poszczególne gminy na swoich stronach internetowych. 

Dofinansowanie od PGNiG

Program jest skierowany do osób, które chcą wymienić urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi na ekologiczne źródła ciepła: gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła. Program trwa do wyczerpania puli środków (jednak nie później niż 31 grudnia 2023 r.).

Kto jest uprawniony do programu?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy domów jednorodzinnych bądź innych budynków mieszkalnych, którzy kupują paliwa lub energię na własny użytek.

Urządzenia objęte dopłatami

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • kocioł kondensacyjny zasilany gazem ziemnym o minimalnej klasie energetycznej “A” dowolnego producenta
  • pompę ciepła powietrze/woda, sprężarkową, zasilaną elektrycznie o minimalnej klasie efektywności energetycznej “A+” – od jednego z Partnerów Handlowych PGNiG. Listę Partnerów znajdziesz na stronie programu.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji jest obliczana indywidualnie. W przypadku domów jednorodzinnych zależy od wieku budynku oraz rodzaju montowanego urządzenia. W przypadku budynków innych niż jednorodzinne, poza wiekiem budynku oraz rodzajem urządzenia, na kwotę wpływa również powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynku mieszkalnym.

Jak skorzystać z dofinansowania?

  1. Zapoznaj się z regulaminem programu na stronie PGNiG.
  2. Znajdź najbliższe Biuro Obsługi Klienta i złóż w nim zgłoszenie do programu. Adresy biur są dostępne pod poniższym linkiem: https://pgnig.pl/dla-domu/biura-obslugi-klienta
  3. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne źródło ciepła. 
  4. Złóż w Biurze Obsługi Klienta oświadczenie o wymianie wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia. 
  5. Podpisz umowę o dofinansowaniu i dostarcz do Biura Obsługi Klienta.
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
Zamknij