Menu

Paliwo wodorowe: wywiad z Jackiem Nowickim, ekspertem Termet

1 września 2022

Gospodarka energetyczna w Polsce i na świecie przechodzi transformację, która skłania do rozmów o Odnawialnych Źródłach Energii. Jednym z nich jest paliwo wodorowe. Czy H2 to paliwo przyszłości? Jak wykorzystać jego potencjał? Na te i na inne pytania dotyczące paliwa przyszłości odpowiedział jeden z ekspertów Termet – Jacek Nowicki.

Zachodząca transformacja energetyczna w dużym stopniu obejmuje sektor zużycia energii w gospodarstwach domowych. Jak zatem producenci urządzeń z tego sektora reagują na zachodzące zmiany?

Paliwo wodorowe

Gospodarstwa domowe odpowiadały za 26,9% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej. Podobnie jest w Polsce – tu wskaźnik wyniósł 26,3 %. Z kolei aż 65,3% energii w polskich domach przeznaczone jest na ogrzanie pomieszczeń, a kolejne 16% – do podgrzewania wody użytkowej. W sumie generowanie ciepła pochłania ok. 80% energii. Zużycie energii w gospodarstwach domowych zależy od charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych, wykorzystania i sprawności urządzeń grzewczych. Wskazane czynniki będą miały istotny wpływ na kształtowanie zużycia energii w tym sektorze. W związku z powyższym, Polska Polityka Energetyczna zakłada odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych do 2030 r. (do 2040 r. na obszarach wiejskich). 

Termet, jako producent kotłów gazowych, bardzo dobrze wpisał się w trwającą transformację . Poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej oraz szereg programów wspierających wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, w ubiegłym roku kotły gazowe stanowiły 60% ogółu wymienianych urządzeń grzewczych. Obecnie gaz jest wykorzystywany jako paliwo do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej w niespełna 20% gospodarstw domowych. Ten rodzaj ogrzewania jest dostępny aż w 60% mieszkań – więc jest jeszcze pole do działania.

Jakie jeszcze zmiany czekają nas w przyszłości? 

Zgodnie z zaproponowanym przez UE dążeniem do neutralności klimatycznej w 2050 r., paliwo gazowe miało być jedynie etapem przejściowym. Droga do osiągnięcia celu wyznacza zwiększanie udziału urządzeń korzystających bezpośrednio z energii elektrycznej, takich jak pompy ciepła. Energia elektryczna na potrzeby zasilania urządzeń grzewczych w założeniach produkowana ma być w coraz większym udziale z szeroko rozumianego OZE. Drugą ścieżką która daje szansę dalszego użytkowania kotłów gazowych jako źródło ogrzewania, jest rozwój sieci i rynku nowych, odnawialnych paliw. Mówi się tutaj między innymi o gazach syntetycznych i biopaliwach, a także o wodorze, którego spalanie nie powoduje emisji dodatkowych zanieczyszczeń w postaci CO2. Wodór pozyskiwany z niskoemisyjnego procesu wytwarzania w postaci elektrolizy, jest paliwem idealnym z ekologicznego punktu widzenia. Paliwo wodorowe ma ogromny potencjał – nie tylko ze względu na wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci gazowych. Wodór jest  również rozpatrywany w kontekście znakomitego magazynu energii który miałby bilansować system elektroenergetyczny w momentach nadprodukcji z OZE. 

Obecnie Polityka Energetyczna Polski oraz Polska Strategia Wodorowa zakładają, aby do 2030 r. osiągnąć zdolność przesyłania systemem gazociągów mieszaninę gazu ziemnego z domieszką 10% gazów zdekarbonizowanych, wśród których dużą perspektywę ma właśnie wodór. Ze względu na stopniowe obniżanie wskaźnika wykorzystania energii pierwotnej w nowo budowanych domach, wykorzystanie wodoru w sieciach gazowych daje szansę, aby kotły gazowe nadal używane były do ogrzewania naszych domów w bardzo efektywny sposób. Przypomnijmy tutaj, że sprawność kotła gazowego w warunkach pracy niskotemperaturowej jest bliska 100%. Biorąc pod uwagę, że w całej UE zainstalowane jest obecnie ok. 44 mln. kotłów gazowych, trudno sobie wyobrazić, aby w najbliższej przyszłości zabronić instalowania tych urządzeń. Zwłaszcza, że jesteśmy dopiero na początku drogi odejścia od węgla jako podstawowego nośnika energii ogrzewającego nasze domy. 

Czy dla producentów urządzeń grzewczych wodór to jedyny kierunek w kontekście zachodzących zmian? 

Paliwo wodorowe daje nadzieję na utrzymanie technologii urządzeń spalających paliwo w sposób konwencjonalny. Termet stawia jednak na dywersyfikację oferty i podąża za regulacjami i trendami w tym zakresie. Obecnie bardzo mocno skupiamy się na rozwoju oferty dla pomp ciepła, ponieważ od kilku lat zauważalny jest bardzo duży potencjał w tym segmencie, który charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu sprzedaży. Taki kierunek rozwoju potwierdzają proponowane regulacje UE kładące nacisk na wykorzystanie właśnie tych urządzeń w połączeniu z produkcją energii elektrycznej ze źródeł OZE – głównie paneli fotowoltaicznych. Posiadając kompetencje w zakresie kotłów gazowych, rozwijamy również projekty hybrydy pompy ciepła z kotłem gazowym co pozwoli na optymalne i ekologiczne ogrzewanie w każdych warunkach. Wychodząc trochę w przyszłość, angażujemy się również w projekty rozwojowo-badawcze i wspólnie z Politechniką Warszawską oraz spółką Fuel Cell Poland realizujemy projekt, którego zadaniem jest stworzenie kogeneracyjnego układu produkującego energię elektryczną i ciepło na bazie węglanowego ogniwa paliwowego MCFC, w połączeniu z kotłem gazowym do zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na ciepło. Zaletą takiego rozwiązania ma być wysokosprawna produkcja energii elektrycznej, dochodząca do 60%, a całego układu kogeneracyjnego bliska 100%. Z uwagi na istniejący stan sieci i powszechną dostępność gazu ziemnego początkowo urządzenie przewidziane będzie do współpracy z CH4, natomiast docelowym paliwem do zasilania będzie H2. Staramy się więc uczestniczyć w zielonej transformacji, bo wiemy, że spoczywa na nas duża odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego oraz czystego powietrza. Takie podejście daje nam satysfakcję z tego, co robimy.

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć również w filmie 🔽

 

Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
Zamknij